Skip to Content

Pedagogické minimum

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave 

v súlade s vyhláškou MŠ SR č. 581/2007 Z. z. o doplňujúcom pedagogickom štúdiu 

o t v á r a 

v akademickom roku 2012/2013 štvorsemestrálne doplňujúce pedagogické štúdium (DPŠ).

Začiatok štúdia: február 2013

Miesto štúdia: podľa dohody s účastníkmi štúdia (pri počte 30 študentov otvoríme v Žiline)

Náklady na štúdium: 195 € / semester

Štúdium je určené pre študentov a absolventov štúdia v študijných odboroch:

  1. Sociálna práca
  2. Ošetrovateľstvo
  3. Verejné zdravotníctvo
  4. Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve

Organizácia štúdia: formou sústredení po dohode s účastníkmi štúdia

Ukončenie štúdia: obhajoba záverečnej práce a vykonanie záverečnej skúšky

Absolventom doplňujúceho pedagogického štúdia bude vydané vysvedčenie, ktoré je dokladom o získaní pedagogickej spôsobilosti vyučovať odborné predmety podľa vyhlášky MŠ SR č. 581/2007 Z. z. o doplňujúcom pedagogickom štúdiu.

Záujemcovia sa môžu prihlásiť e-mailom na adrese: hardy@sopza.sk